Drogéria Cleamen

Hľadáte darček, ktorý obdarovaného skutočne poteší? CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru 12 ks je skvelá voľba! Na ciapocky.sk nájdete množstvo originálnych tipov z kategórie za najvýhodnejšie ceny.

CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru 12 ks je momentálne na eshope za skvelú cenu. Prezrite si tiež zľavnený tovar z kategórie stolovanie a nakúpte výhodne ešte dnes.

Ak hľadáte kvalitu v kategórii odpadkové koše , ste na správnom mieste. U nás nájdete rôzne modely. Prelistujte ich čo najskôr a vyberte si z širokej ponuky.

Na ciapocky.sk nájdete množstvo cenovo výhodných tipov z kategórie. Aktuálnym bestsellerom je teraz CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru 12 ks, pridáte sa aj vy k stovkám spokojných zákazníkov?

Pokiaľ hľadáte oblečenie a móda, odpadkové koše, ste u nás na správnej adrese. Tým ale naša ponuka nekončí, nenechajte si ujsť ani bestsellery z kategórie drogéria cleamen za skvelé ceny.

Rýchle doručenie! Tovar z kategórie stolovanie u Vás môže byť už za 2 dní, pokiaľ je u partnera skladom.

Najhľadanejšie produkty z kategórie:

  1. CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru 12 ks
CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru 12 ks

Čistiace tablety určené pre vkladanie do pisoáru. Ich prednosťou je biologický princíp odbúravania nečistôt, kde sa po navlhčení aktivujú enzýmy, ktoré mobilizujú metabolizmus nepatogénnych baktérií k likvidácií nečistôt, usadenín a špiny. Tým sa eliminuje možnosť vzniku zápachu a zabraňuje tvorbe vodného a močového kameňa. Tablety sú jemne prevoňané. Sú vhodné do všetkých typov pisoáru. Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - NebezpečenstvoKlasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:Nebezpečné vlastnostiH315 - Dráždi kožu.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Do obchodu

Najhľadanejšie